Pers

Artikel in "Le Soir" 05/02/16

Artikel in het "Wolvendael" 02/16

The trip culture December 2015

Artikel in het vakblad "Chocolaterie Magazine" van augustus 2015

Artikel in het "Wolvendael Magazine "

RTBF Journaal van 25 oktober 2014